fbpx

Regulamin

1 Postanowienia ogólne

 

Sklep mDiet – uczymy jeść – sklep internetowy dostępny jest pod adresem https://mdiet.pl. Sklep internetowy oferuje sprzedaż produktów z możliwością składania zamówień online. Wszystkie materiały umieszczone na stronie Sklepu internetowego tj. zdjęcia, treść, materiały graficzne są tylko i wyłącznie własnością firmy mDiet – uczymy jeść Małgorzata Skupińska i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie jest zabronione.

 

Dane sklepu internetowego (Sprzedawca) / Kontakt ze sklepem:

Adres pocztowy:
mDiet – uczymy jeść Małgorzata Skupińska
Ul. Morelowa 22
09-410 Płock
Tel. 881 469 278
Email: kontakt@mdiet.pl
NIP: 7743190438
REGON: 387314448

Biuro obsługi klienta
+48 881 469 278
kontakt@mdiet.pl

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 

Znaczenie pojęć użytych w niniejszym regulaminie

Klient- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Konsument- jest to osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej ze sklepem mDiet – uczymy jeść nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Rejestracja– dzięki rejestracji dane klienta zachowywane są w Bazie Danych Sklepu internetowego mDiet – uczymy jeść. Rejestracja umożliwia klientowi śledzenie swojej historii zamówień, składanie zamówień w sklepie internetowym, dostęp do panelu klienta. Podczas procesu rejestracji klient musi podać unikatowe hasło, które znał będzie tylko on. Proces jest w pełni bezpieczny, ponieważ jest szyfrowany protokołem https. Udostępnienie hasła osobom trzecim grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi, za które odpowiada tylko i wyłącznie Klient.

Logowanie- umożliwia klientowi zalogowanie się do panelu Klienta po uprzedniej rejestracji w systemie sklepu internetowego. Po zalogowaniu klient ma możliwość podglądu sowich zamówień oraz może sprawdzić status swojego zamówienia.

Koszyk- jest to element Sklepu internetowego mDiet – Uczymy jeść, do którego trafiają wszystkie produkty, które Klient doda do koszyka. W każdej chwili Klient ma możliwość sprawdzenia produktów w koszyku i przeprowadzać takie operacje jak: zmiana ilości produktów, usunięcie produktów z koszyka, przejście do Procesu Zakupu.

Proces zakupu- w momencie gdy Klient chce zamówić wybrane produkty z koszyka, musi przejść do procesu zakupu. W procesie tym Klient musi dokładnie sprecyzować takie szczegóły jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności, sposób dostawy itp. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowany w Sklepie internetowym, dane do wysyłki uzupełniane są automatycznie z możliwością ich edycji.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Newsletter- jest to inaczej elektroniczna gazetka tworzona przez Sklep mDiet – uczymy jeść, w której przeważnie umieszczane są informacje o aktualnych promocjach, ofercie itp. Newsletter otrzymują tylko i wyłącznie Klienci, którzy zapisali się do niego poprzez formularz na stronie Kklepu internetowego. W każdej chwili Klient może zrezygnować z newslettera.

Pliki Cookies(ciasteczka)- są to pliki konfiguracyjne ułatwiające Klientowi korzystanie ze Sklepu internetowego. Nie mają one niekorzystnego wpływu na komputer oraz danych znajdujących się na nim. Klient może nie zaakceptować polityki plików cookies, jednak aby korzystać ze sklepu musi w takim wypadku odpowiednio skonfigurować swoją przeglądarkę internetową.

Minimalne wymagania techniczne

Aby użytkownik mógł korzystać ze Sklepu internetowego mDiet – uczymy jeść musi spełniać minimalne wymagania techniczne do których należą:

– posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu

– posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript, Cookies, ActiveX, appletów Java.

– posiadanie aktywnego konta emailowego

 

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 

2 Rejestracja i logowanie

 

 1. Sklep internetowy mDiet – Uczymy jeść umożliwia Klientom założenie konta poprzez rejestrację oraz logowanie do systemu po założeniu konta w Sklepie internetowym. Rejestracja znajduje się pod adresem mdiet.pl/moje-konto natomiast logowanie pod adresem www.mdiet.pl/moje-konto
 2. Po zalogowaniu się Klient ma dostęp do pełnej funkcjonalności sklepu internetowego.
 3. Za rejestrację Sklep internetowy mDiet – Uczymy jeść nie pobiera żadnych opłat.
 4. Do dokonywania zakupów nie jest wymagana rejestracja. Można składać zamówienia bez rejestracji konta w sklepie internetowym. Bez rejestracji Klient nie ma możliwości sprawdzenia swoich historii zamówień, statusu zamówienia, dodawać produktów do ulubionych itp.
 5. Klient zarejestrować się może w dowolnej chwili wykorzystując do tego odpowiedni przycisk umieszczony na stronie sklepu lub skorzystać z odnośnika podczas składania zamówienia.
 6. Aby zarejestrować się w sklepie internetowym, Klient zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza, w którym musi podać aktywny adres email, unikalne hasło, oraz zaakceptować niniejszy regulamin. Dodatkowo Klient musi zaznaczać opcję wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Po prawidłowym wypełnieniu formularza należy kliknąć w przycisk „Zarejestruj się”. Po chwili na podany przez Klienta adres email zostanie wysłana wiadomość wygenerowana automatycznie przez Sklep internetowy mDiet – Uczymy jeść z informacją o potwierdzeniu rejestracji w sklepie.
 8. Po zatwierdzeniu rejestracji Klient może zalogować się na swoje konto używając do tego adresu email oraz hasła, podanego podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.
 9. Klient, który zarejestrował się w Sklepie internetowym w każdej chwili bez podania przyczyny może odstąpić od zawartej umowy. Aby odstąpić od umowy Klient musi przesłać na adres kontakt@mdiet.pl lub adres pocztowy zawarty w § 1 „Dane Sklepu internetowego” oświadczenie, żądania usunięcia Konta Klienta z Bazy Danych Sklepu internetowego mDiet – Uczymy jeść. W oświadczeniu Klient musi podać również adres email, na który zarejestrowane jest Konto.
 10. mDiet – Uczymy jeść może odstąpić od umowy o świadczeniu usługi Konta Klienta z 14 dniowym okresem wypowiedzenia w momencie gdy:
 11. Klient podczas korzystania ze Sklepu internetowego narusza jego przepisy prawa lub postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 12. Klient narusza prawa osób trzecich
 13. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego wpływa niekorzystanie na jego funkcjonowanie
 14. Przesyłanie przez Klienta niezamówionej informacji handlowej tzw. spamu
 15. Sklep internetowy mDiet – Uczymy jeść może złożyć oświadczenie o wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta, które prześlę do Klienta za pośrednictwem poczty internetowej na adres poczty Klienta zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 16. Wypowiedzenie lub też rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron o świadczeniu usługi Konta Klienta będzie miało skutek zablokowania oraz usunięcia Konta Klienta z Bazy Danych Sklepu internetowego.
 17. Jeżeli którakolwiek ze stron wypowie lub rozwiąże umowę o świadczeniu usługi Konta Klienta nie wpłynie na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

 

 

 

3 Składanie i realizacja zamówienia

 

 1. Klient może zamawiać wystawione produkty w Sklepie internetowym mDiet – Uczymy jeść 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Warunkiem udanej transakcji jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego regulaminu, który Klient musi potwierdzić przed złożeniem zamówienia. Niezaakceptowanie regulaminu spowoduje, że wykonanie transakcji będzie nie możliwe.
 3. Dane w wypełnianym formularzu muszą być poprawne oraz prawdziwe. Nie dostosowanie się do tego podpunktu regulaminu spowoduje, że zamówienie nie będzie zrealizowane. Sklep internetowy mDiet – Uczymy jeść nie ponosi odpowiedzialności za źle wypełniony formularz.
 4. Aby poprawnie przejść proces zamówienia, należy dodać wybrane produkty do koszyka, poprawnie wypełnić formularz zamówienia, wybrać metodę płatności oraz sposób wysyłki, zaakceptować niniejszy regulamin i potwierdzić przyciskiem złożenie zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia na adres mailowy Klienta zostanie wysłana informacja, dotycząca zakupionego produktu.
 6. Umowa sprzedaży między Kupującym a Sklepem zawierana jest w momencie potwierdzenia złożonego zamówienia przez Klienta.
 7. Po dodaniu produktów do wirtualnego koszyka Sklepu, Klient podczas robienia zakupów może przeglądać oraz modyfikować zawartość swojego koszyka.
 8. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w sobotę, niedzielę lub inne dni wolne od pracy, ink z dostępem do materiału szkoleniowego zostanie udostępniony po wpłacie niezależnie od pry dnia, dnia tygodnia, swięta.
 9. Zamówienia realizowane (wysyłane) są jako link do materiału z dostępem czasowym na podany email. Sprzedawca nie odpowiada za błędnie podany adres email przez Kupującego, za problemy techniczne po stronie Klienta i weryfikację danych wysyłkowych podanych przez Klienta. W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy skontaktować się ze Sprzedawcą w celu weryfikacji i złożenia reklamacji.
 10. Klient może zmodyfikować swoje zamówienie do momentu wysyłki online emila z linkiem do materiałów. (Link do materiałów wysyłany jest automatycznie w chwili dokonania zakupu). Wszystkie informacje dotyczące realizacji zamówienia Klient otrzyma drogą mailową. Po zrealizowaniu zamówienia Klient, który dobrowolnie wyraził zgodę do natychmiastowego korzystania z materiału i oznaczył zgodę na odstąpienie od możliwości 14 dniowego okresu rezygnacji nie może zrezygnować z zakupu
 11. Realizacja może dojść do skutku tylko i wyłącznie gdy kupiony przedmiot znajduje się w magazynie Sklepu internetowego. Jeżeli termin realizacji ulegnie wydłużeniu lub realizacja nie będzie możliwa, Klient niezwłocznie zostanie poinformowany drogą mailową. Jeżeli termin ulegnie wydłużeniu, Klient ma prawo anulować swoje zamówienie bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
 12. Klient po potwierdzeniu zamówienia musi uiścić opłatę za zakupione towary. Wyjątkiem jest wybranie opcji „za pobraniem”
 13. Koszty dostawy i odbioru za zakupione towary w Sklepie internetowym mDiet – uczymy jeść pokrywa Klient. Kwota za poszczególne opcje wysyłki podawana jest podczas finalizowania zamówienia.

 

 

4 Zwrot kupionych produktów

 

 

 1. Zgodnie z Ustawą praw konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014r., poz. 827), Klient/Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej między nim a Sklepem internetowym bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia żadnych kosztów. Na odstąpienie Kupujący ma 14 dni od momentu otrzymania zakupionego produktu. Jeżeli sprzedawca wyrazi zgodę, termin może zostać wydłużony do 30 dni. Pouczenie dotyczące odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia znajduję się w załączniku nr 1
 2. Jeżeli zwrócony towar będzie uszkodzony lub niekompletny Sprzedawca odmówi przyjęcia przesyłki. W takiej sytuacji Kupujący zostaje obciążony kosztami wysyłki za ponowne wysłanie produktów do Klienta przez Sprzedawcę.
 3. Zwrot kwoty za zamówione produkty łącznie z kosztami wysyłki zostaną zwrócone Klientowi w taki sam sposób w jaki uiścił on opłatę za zakupione towary. Zwrot nastąpi w momencie otrzymania zwracanego towaru lub otrzymania potwierdzenia wysłania przez Klienta zakupionego towaru. Na zwrot kwoty pieniężnej Sklep internetowy ma 14 dni od momentu otrzymania towaru.
 4. Klient/Konsument ponosi koszty odesłania do siedziby Sklepu internetowego zwracanego towaru, które nie są zwracane przez Sprzedawcę.
 5. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
 6. O świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta , który poinformowany został jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci on prawo odstąpienia od umowy;
 7. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności, o czym Klient jest informowany;
 8. W której w momencie otwarcia opakowania towaru nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higieny;
 9. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 

 

5 Reklamacje

 

 1. Klient/Konsument ma prawo do reklamacji jeżeli zakupiony towar okazał się wadliwy. Kupujący po uzgodnieniu ze Sprzedawcą wysyła wadliwy towar na adres siedziby Sklepu internetowego tj. Sklep internetowy mDiet – uczymy jeść, Królewiecka 14, 09-400 Płock. Sprzedawca w terminie od 1 do 4 dni rozpatruje reklamację od momentu otrzymania zwróconego towaru i informuje Klienta o wyniku reklamacji.
 2. Sklep internetowy mDiet – uczymy jeść ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego oraz treści ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014r., poz. 827)
 3. Reklamacja odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Sklepu internetowego. 881469278, email: kontakt@mdiet.pl
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko kupującego, adres do korespondencji, adres email, na który zostanie wysłana odpowiedź dotycząca reklamacji, datę nabycia produktu, rodzaj towaru, dokładny opis wady. Do reklamowanego towaru należy dołączyć również paragon lub fakturę.
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostaje poinformowany drogą elektroniczną o wyniku reklamacji i o dalszych postępowaniach z nią związanych.
 6. Pod adresem mdiet.pl/reklamacje Klient może pobrać formularz reklamacji, który wysyła tradycyjną drogą pocztową lub drogą elektroniczną w postaci zeskanowanego formularza reklamacji w załączniku.
 7. Klient wysyła wadliwy towar na koszt Sklepu internetowego mDiet – uczymy jeść na adres wskazany w 6 punkt 1 niniejszego regulaminu.
 8. Konsument ma również prawo do składania reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną np. Newsletter. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną powinny złożone być na adres kontakt@mdiet.pl lub telefonicznie pod numerem 881469278. Informacje na temat otwarcia Biura Obłsugi Klienta znajdują się w 1.
 9. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych powinna zawierać dokładny opis problemu, adres poczty elektronicznej podanej przy rejestracji konta lub adres do korespondencji, na który Klient chce otrzymywać informację dotyczące przebiegu reklamacji.
 10. Jeżeli Sklep internetowy mDiet – uczymy jeść stwierdzi jakiekolwiek braki w złożonej reklamacji, wtedy ma prawo zwrócić się do Klienta o uzupełnienie brakujących treści.

 

 

 

6 Newsletter

 

 1. Newsletter Sklepu internetowego mDiet – uczymy jeść wysyłany jest tylko do tych Klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Poprzez zapisanie się do newslettera dostępnego na stronie Sklepu internetowego. Zapisując się do newslettera Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o ofercie i promocjach Sklepu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422).
 2. Na podany przez Klienta adres email wysyłana jest w formie listu elektronicznego informacja o promocjach, nowej ofercie, nowych produktach, zmianach w Sklepie itp.
 3. Po zapisaniu się do newslettera Klient w każdej chwili może z niego zrezygnować bez jakichkolwiek konsekwencji. Może również zmienić adres email, na który będzie wysyłany newsletter.
 4. Reklamacje dotyczące reklamacji należy składać na adres email podany w § 6 podpunkt 8

 

 

7 Polityka plików Cookies oraz danych osobowych

 

 1. Dane osobowe, które Klient podaje podczas rejestracji konta, składania zamówienia są przetwarzane przez Firmę mDiet – uczymy jeść, której siedziba znajduje się w Płocku przy ulicy Morelowej 22 wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy w Płocku.
 2. Aby Klient mógł prawidłowo zarejestrować się w systemie Sklepu internetowego musi podać prawdziwe dane osobowe oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych. Wyrażenie zgody jest konieczne podczas rejestracji konta lub składania zamówienia przez Klienta.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji lub składania zamówienia, które jest dokładnie opisane.
 4. Klient ma prawo wiedzieć w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W tym celu Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem mDiet – uczymy jeść Morelowa 22, 09-410 Płock. Lub za pomocą poczty elektronicznej wysyłając informację na adres kontakt@mdiet.pl. Klient ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji.
 5. Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania danych, praw klienta oraz obowiązków sprzedawcy zawarte są w Polityce Prywatnosci(https://mdiet.pl/polityka-prywatnosci). Podstawę tych obowiązków stanowi ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera, jego adres mailowy dodawany jest do listy mailingowej i jest wykorzystywany do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną.
 7. mDiet – uczymy jeść w swoim Sklepie internetowym korzysta z polityki plików cookies. Są to małej wielkości pliki, które są zapisywane przez system teleinformatyczny Sklepu internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta. W zależności z jakiego urządzenia Użytkownik aktualnie przegląda Sklep internetowy mDiet – uczymy jeść może to być: komputer, telefon komórkowy, tablet, lub inne urządzenie multimedialne.
 8. Pliki cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu przez Klienta ze strony Sklepu internetowego. Ich zadaniem jest ułatwianie korzystania z serwisu oraz dostosowywanie strony do potrzeb i oczekiwań danego użytkownika.
 9. Jeżeli Klient wchodzi pierwszy raz na stronę Sklepu internetowego lub też skasuje zawartość historii swojej przeglądarki pojawi się komunikat o polityce plików cookies, którą Klient musi zaakceptować jeżeli chce poprawnie korzystać ze Sklepu internetowego mDiet – uczymy jeść.
 10. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje polityki plików cookies korzystanie ze Sklepu internetowego będzie utrudnione, a niektóre treści mogą nie wyświetlać się w ogóle. Może zdarzyć się również, że dostęp do danej podstrony Sklepu zostanie całkowicie zablokowany.
 11. Szczegółowe informację na temat polityki plików cookies znajdują się na stronie mdiet.pl/polityka-prywatnosci

 

 

 

8 Postanowienia końcowe

 

 1. Sklep internetowy mDiet – uczymy jeść zobowiązuje się dostosowywać do wszelkich praw Klienta zgodnych z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz.827). Niniejszy regulamin pod żadnym pozorem nie ma na celu ograniczenia lub wyłączeniach praw Klientów, które jasno wynikają z przepisów prawa.
 2. Klient ma możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu związanego z umową sprzedaży zawartą między Sprzedawca a Klientem.
 3. Klient ma możliwość zgłoszenia do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Sprzedawcą a Klientem.
 4. Niniejszy Regulamin udostępniony jest za darmo na stronie Sklepu internetowego pod adresem mdiet.pl/regulamin .
 5. W momencie gdy Klient zarejestruje się w systemie Sklepu internetowego lub złoży zamówienie i zaakceptuje przetwarzanie danych osobowych. Sprzedawca ma pełne prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów na potrzeby wykonania umowy. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Firma mDiet – uczymy jeść nie udostępnia danych osobowych swoich Klientów osobom trzecim w celach marketingowych. W każdym momencie po zarejestrowaniu się Klient ma wgląd do sowich danych osobowych oraz może je modyfikować. Dane osobowe Klientów muszą być poprawne, ponieważ są one podstawą do właściwego zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje Klientów, którzy przed złożeniem zamówienia bądź rejestracją zaakceptowali brzmienie regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 8. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sklepem internetowym mDiet – uczymy jeść, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 9. Regulamin ten wchodzi w życie z dniem DATA roku i obowiązuje od tego dnia do dnia, w którym nastąpią zmiany w regulaminie.

Podziel się